66. Η Ηθοποιός

Μ66
Λιλά / Απαλό Ροζ
Η Ηθοποιός

Κύριο θέμα: Να περιβάλλω τον εαυτό μου με ομορφιά

Επιβεβαίωση: Δίνω προσοχή στο ποιος είναι στην σκηνή της ζωής μου

Βοηθά όσους ασχολούνται πολύ με την εξωτερική ομορφιά, να ανακαλύψουν και την εσωτερική. Συνδέει το χρήστη με την αληθινή του υπηρεσία, που πρέπει να εκπληρωθεί σ’ αυτήν την ενσάρκωση και του δίνει την δύναμη να το επιτύχει. Βοηθά την αποστασιοποίηση από καταλήψεις και εμμονές και την αξιοποίηση της ενέργειας με ένα πιο ευρύ και εποικοδομητικό τρόπο. Διευκολύνει την αποδοχή της αγάπης.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art