57. Παλλάδα Αθηνά

Μ57
Απαλό Ροζ / Απαλό Μπλε
Παλλάδα Αθηνά & Αίολος

Κύριο θέμα: Απελευθέρωση από μοντέλα του παρελθόντος

Επιβεβαίωση: Απελευθερώνομαι και εμπιστεύομαι

Διευκολύνει την πρόσβαση στην αρχαία γνώση, τη δημιουργική έμπνευση από ένα βαθύτερο επίπεδο. Ισορροπεί την αρσενική με την θηλυκή πλευρά. Εγείρει την αγάπη για την ζωή. Ενθαρρύνει το άτομο να μπει στην ροή και να αποκτήσει μια θετικότερη άποψη για την υλική πλευρά της ζωής, αλλά και για την ζωή γενικότερα. Εναρμονίζει το συναισθηματικό και το νοητικό πεδίο. Αναζωογονεί τις σχέσεις.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art