56. Σαiν Ζερμαίν

Μ56
Λιλά / Λιλά
Σαν Ζερμαίν

Κύριο θέμα: Απαλλαγή από την αρνητικότητα σε όλα τα επίπεδα

Επιβεβαίωση: Εμπιστεύομαι ότι η διαίσθησή μου βασίζεται στην λογική

Στηρίζει το άτομο στην αναζήτηση της ανώτερης αλήθειας. Ελευθερώνει από τις δυσκολίες που προκαλούνται από την υπερβολική ενασχόληση με τα βάσανα του κόσμου. Εδραιώνει τη σύνδεση μεταξύ της αγάπης για τον εαυτό και της εσωτερικής γαλήνης. Αφυπνίζει τις ψυχικές ικανότητες. Βοηθά στην απελευθέρωση από πρότυπα του παρελθόντος. Εξαγνίζει από τα αρνητικά συναισθήματα, ιδίως όσα συνδέονται με επίκριση.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art