95. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ

Μ95
Ματζέντα / Χρυσό
Αρχάγγελος Γαβριήλ

Κύριο θέμα: Ανάπτυξη της σοφίας, αγάπη για τα μικρά καθημερινά πράγματα στη ζωή

Επιβεβαίωση: Ανακαλύπτω ζεστασιά και αγάπη για τον εαυτό μου και οι δυνατότητές μου ξεδιπλώνονται

Εγκαθιστά τη σύνδεση της ουσίας του εαυτού, με τα βαθύτερα επίπεδα της ψυχής. Βοηθά να συνειδητοποιηθούν βαθιά σοκ και να αποβληθούν τα αποτελέσματα των σοκ, τα οποία είχαν πληγώσει αυτά τα βαθύτερα επίπεδα της ψυχής. Βοηθά να γίνονται τα καθημερινά πράγματα με προσοχή και φροντίδα. Χτίζει την εμπιστοσύνη σε καταστάσεις, ή με ανθρώπους που προκαλούν φόβο, επιτρέπει την πρόσβαση σε μια βαθιά διαίσθηση που βρίσκεται πέρα από την διάνοια. Μια διαίσθηση που σχετίζεται με τη σοφία.
Βοηθά στην απελευθέρωση δύσκολων συναισθηματικών μοντέλων, κυρίως αν κάποιος υποφέρει γιατί δεν μπορεί να δώσει αρκετή ζεστασιά και φροντίδα στους άλλους.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art